- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη γραμμή 4 του μετρό

Προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών στο πλαί­σιο κατα­σκευ­ής της γραμ­μής 4 του μετρό θα εφαρ­μο­στούν από 16-11-2023 έως 15-01-2024, καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου, στην Αθήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων