- Διαφήμιση -

Μενίδι: 53χρονος απόστρατος αστυνομικός άνοιξε πυρ σε πλατεία

Μεγά­λη ανα­στά­τω­ση προ­κλή­θη­κε έξω από καφε­τέ­ρια στην κεντρι­κή πλα­τεία στο Μενί­δι, όταν ένα άτο­μο έβγα­λε πιστό­λι και άρχι­σε να πυρο­βο­λεί στον αέρα.

Αμέ­σως ενη­με­ρώ­θη­κε η αστυ­νο­μία και στο σημείο έφτα­σαν άνδρες των ΔΙ.ΑΣ., που δια­πί­στω­σαν ότι ο πιστο­λέ­ρο ήταν συνά­δελ­φος τους με τον βαθ­μό του ανθυπαστυνόμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων