- Διαφήμιση -

Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στις βόρειες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Συνε­χί­ζε­ται και σήμε­ρα Παρα­σκευή η κακο­και­ρία σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας με τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού να είναι οι βρο­χές και οι καται­γί­δες ενώ σε κάποιες ορει­νές περιο­χές θα σημειω­θούν και ασθε­νείς χιονοπτώσεις.

Στη δυτι­κή Ελλά­δα θα σημειω­θούν νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως από το από­γευ­μα στα νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα θα σημειω­θούν νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα νότια σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Τα φαι­νό­με­να πιθα­νώς θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά μέχρι το μεση­μέ­ρι στις βόρειες Κυκλά­δες και τα Δωδε­κά­νη­σα, βαθ­μιαία όμως θα εξασθενήσουν.Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά ανα­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπι­κά 7 μποφόρ.Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση σε όλη τη χώρα.

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Λίγα χιό­νια στα ορει­νά. Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, Δυτι­κή Στε­ρεά, Δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως από το από­γευ­μα στα νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Ανε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια κατά τόπους 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, Ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος 

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων. Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ, το πρωί στα βόρεια και στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι στα νότια τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 22 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Κυκλά­δες, Κρήτη 

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Πιθα­νώς στις βόρειες Κυκλά­δες τις πρω­ι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Εξα­σθέ­νη­ση ανα­μέ­νε­ται από τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ και στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα 

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κυρί­ως στα Δωδε­κά­νη­σα όπου πιθα­νώς τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές. Βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων από τα βόρεια. Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 17έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Αττι­κή 

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα βόρεια και ανα­το­λι­κά του νομού έως το μεση­μέ­ρι. Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά έως 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη 

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων