- Διαφήμιση -

Πρόγνωση καιρού: Καιρός έκπληξη την Καθαρά Δευτέρα – Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Πρόγνωση καιρού: Αναλυτική πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Πρό­γνω­ση και­ρού: Αίθριος θα είναι ο και­ρός τις επό­με­νες ημέ­ρες σύμ­φω­να με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Το ανοι­ξιά­τι­κο σκη­νι­κό του και­ρού θα συνε­χι­στεί όλη τη βδο­μά­δα, όπως ανα­φέ­ρει ο παρου­σια­στής καιρού.

Προς το τέλος της εβδο­μά­δας ανα­μέ­νε­ται νέα άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας, η οποία ενδέ­χε­ται να ξεπε­ρά­σει και τους 20 βαθ­μούς κελσίου.

Ο και­ρός την καθα­ρά Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νε­ται να είναι αίθριος.

Δεί­τε τι προ­βλέ­πει ο Σάκης Αρναούτογλου

Ανε­βαί­νει η θερ­μο­κρα­σία την Τετάρ­τη (6/3) – Η πρό­γνω­ση της ΕΜΥ Αττι­κή

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Από Δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 8 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 6 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: Τοπι­κές νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στη Θρά­κη. Μετά το μεση­μέ­ρι από τα δυτι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 5 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η ελά­χι­στη κατά τόπους 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Παρο­δι­κές νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 6 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο η ελά­χι­στη κατά τόπους 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 5 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη

Και­ρός: Τοπι­κές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 8 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες μέχρι το μεση­μέ­ρι, οπό­τε στα βόρεια Τοπι­κές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 8 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

 

Πηγή www.pagenews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων