- Διαφήμιση -

Καλός ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα – Κακοκαιρία από την Τρίτη

Με καλό καιρό θα γιορταστούν τα Κούλουμα σε όλη τη χώρα την Καθαρά Δευτέρα, με υψηλές - για την εποχή - θερμοκρασίες και ανέμους 4 έως 6 μποφόρ

Με καλό και­ρό θα γιορ­τα­στούν τα Κού­λου­μα σε όλη τη χώρα την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, με υψη­λές – για την επο­χή – θερ­μο­κρα­σί­ες και ανέ­μους 4 έως 6 μποφόρ.

Και σήμε­ρα Κυρια­κή, ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος με τον υδράρ­γυ­ρο να «σκαρ­φα­λώ­νει» σε κάποιες περιο­χές έως και τους 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Συγκεκριμένα:

Μακε­δο­νία, Θράκη 

και­ρός: γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις κατά τόπους. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα η ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα ανα­το­λι­κά. Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­δυ­τι­κούς 3 με 5 και το βρα­δύ στο θρα­κι­κό έως 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 06 έως 23 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η ελα­χί­στη κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος

και­ρός: λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα η ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Άνε­μοι: μετα­βλη­τοί 3 με 4 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο από δυτι­κές διευ­θύν­σεις έως 5 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 06 έως 21 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

και­ρός: γενι­κά αίθριος. Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5 και στα νότια τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 06 έως 23 βαθ­μούς κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη 

και­ρός: γενι­κά αίθριος. Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 20 βαθ­μούς κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα

και­ρός: γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα η ομί­χλη τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Άνε­μοι: στα βόρεια από νότιες και στα νότια από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το βρα­δύ στα βόρεια τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 21 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελα­χί­στη κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Αττι­κή 

και­ρός: γενι­κά αίθριος. Άνε­μοι: από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 23 βαθ­μούς κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη 

και­ρός: γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους. Περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα πρω­ι­νές ώρες. Άνε­μοι: δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και βαθ­μιαία από το μεση­μέ­ρι από νότιες διευ­θύν­σεις με την ιδία έντα­ση. Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 20 βαθ­μούς κελσίου.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

και­ρός: αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και από το βρα­δύ στα δυτι­κά θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα κυρί­ως τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Ευνο­εί­ται η μετα­φο­ρά σκό­νης κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια. Άνε­μοι: νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: χωρίς αξιό­λο­γη μεταβολή.

Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη

Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία από τις βρα­δι­νές ώρες της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας και από τα βόρεια ο και­ρός θα παρου­σιά­σει μετα­βο­λή και είναι πολύ πιθα­νό την Τρί­τη να υπάρ­ξει νέο κύμα κακο­και­ρί­ας σε ορι­σμέ­νες περιο­χές της χώρας.

Η αλλα­γή του και­ρού ανα­μέ­νε­ται να φέρει βρο­χές και καται­γί­δες αρχι­κά από τα βόρεια και στη συνέ­χεια στα δυτι­κά. Δεν απο­κλεί­ε­ται μάλι­στα να σημειω­θούν  χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά αλλά ακό­μη και σε κάποιες περιο­χές  σε χαμη­λό­τε­ρα υψόμετρα.

 

Πηγή www.in.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων