Αραιές νεφώ­σεις προ­βλέ­πο­νται σήμε­ρα κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα. Τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στερεάς.

Οι άνε­μοι στο Ιόνιο θα πνέ­ουν νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα ανατολικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές.

Άνε­μοι: από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Θερ­μο­κρα­σία: από 09 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα ανα­το­λι­κά η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές.
Άνε­μοι: νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία με πιθα­νό­τη­τα μεμο­νω­μέ­νων όμβρων στα ορεινά.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5 και τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.
Θερ­μο­κρα­σία: από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών ή όμβρων στα ορει­νά κυρί­ως της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στερεάς.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο η ελά­χι­στη τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές.
Άνε­μοι: από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά μέχρι το μεση­μέ­ρι 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: στην Κρή­τη νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών. Στα υπό­λοι­πα αραιές νεφώσεις.
Άνε­μοι: από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεσημέρι.
Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους πιο πυκνές με τοπι­κές βρο­χές στα Δωδεκάνησα.
Άνε­μοι: στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση μετά το μεση­μέ­ρι. Στα νότια βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.