- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας σήμερα στα τρόλεϊ

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 3 Απριλίου οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ακινητοποιούνται από τις 10.30 έως τις 17.00.

Σε στά­ση εργα­σί­ας προ­χω­ρούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 3 Απρι­λί­ου οι εργα­ζό­με­νοι στα τρό­λεϊ. Συγκε­κρι­μέ­να, τα οχή­μα­τα ακι­νη­το­ποιού­νται από τις 10.30 έως τις 17.00.

Οι συρ­μοί θα απο­σύ­ρο­νται από τις 9.30 το πρωί, ενώ η κυκλο­φο­ρία δεν ανα­μέ­νε­ται να απο­κα­τα­στα­θεί πλή­ρως πριν από τις 6 το απόγευμα.

Η στά­ση εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται προ­κει­μέ­νου οι εργα­ζό­με­νοι να λάβουν μέρος στη γενι­κή τους συνέ­λευ­ση με θέμα­τα την τρο­πο­ποί­η­ση κατα­στα­τι­κού, τον διοι­κη­τι­κό απο­λο­γι­σμό και τον οικο­νο­μι­κό απολογισμό.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων