- Διαφήμιση -

Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αλλαγή σκηνικού του καιρού θα υπάρχει από την Πέμπτη καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Αλλα­γή σκη­νι­κού του και­ρού θα υπάρ­χει από την Πέμ­πτη καθώς σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας θα σημειω­θούν βρο­χές και καταιγίδες.

Ειδι­κό­τε­ρα, στα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως ορει­νά και τα Δωδε­κά­νη­σα  θα υπάρ­ξουν λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Αρχι­κά στο Ιόνιο νωρίς το πρωί θα σημειω­θούν  σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες και το από­γευ­μα και τη νύχτα και στα βόρεια. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα θα υπάρ­χει στα δυτι­κά τις πρω­ι­νές ώρες.

Μακε­δο­νία, Θράκη 

και­ρός: στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων κυρί­ως στα ορει­νά της δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Στα υπό­λοι­πα αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές. Άνε­μοι: απο­γευ­μα­τι­νές ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 05 έως 18 βαθ­μούς κελσίου.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος 

και­ρός: στο Ιόνιο νεφώ­σεις με σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες νωρίς το πρωί και στη συνε­χεία απο­γευ­μα­τι­νές το απο­γευ­μα­τι­νές τοπι­κές βρο­χές και τη νύχτα στα βόρεια και πάλι σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα υπό­λοι­πα λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με τοπι­κούς όμβρους κυρί­ως στα ορει­νά. Άνε­μοι: απο­γευ­μα­τι­νές νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και απο­γευ­μα­τι­νές το μεση­μέ­ρι στο Ιόνιο 6 και αργά τη νύχτα τοπι­κά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: απο­γευ­μα­τι­νές 11 έως 20 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο η ελα­χί­στη τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος 

και­ρός: λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με πιθα­νό­τη­τα πρό­σκαι­ρων όμβρων στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας και της κεντρι­κής Στέ­ρε­ας. Άνε­μοι: απο­γευ­μα­τι­νές βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και πρό­σκαι­ρα το πρωί στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 5 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 07 έως 20 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στη Θεσ­σα­λία η ελα­χί­στη τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Κυκλά­δες, Κρήτη 

και­ρός: λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στην Κρή­τη. Άνε­μοι: απο­γευ­μα­τι­νές βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και πρό­σκαι­ρα στις Κυκλά­δες τοπι­κά 5 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 11 έως 18 βαθ­μούς κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα 

και­ρός: στα βόρεια αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές. Στα νότια λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών όμβρων η μεμο­νω­μέ­νων καται­γί­δων. Άνε­μοι: στα βόρεια απο­γευ­μα­τι­νές βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ. Στα νότια δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 11 έως 19 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελα­χί­στη τοπι­κά 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Αττι­κή 

και­ρός: αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά πιο πυκνές. Άνε­μοι: απο­γευ­μα­τι­νές βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά έως 5 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 10 έως 20 βαθ­μούς κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη 

και­ρός: λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Άνε­μοι: νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: απο­γευ­μα­τι­νές 06 έως 18 βαθ­μούς κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

και­ρός: αρχι­κά στο Ιόνιο και τα ηπει­ρω­τι­κά και έως το βρα­δύ στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Βαθ­μιαία και απο­γευ­μα­τι­νές τα νοτιο­δυ­τι­κά τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες απο­γευ­μα­τι­νές το μεση­μέ­ρι στο Ιόνιο και την Πελο­πόν­νη­σο και έως τη νύχτα στις Κυκλά­δες και στην Κρή­τη, πιθα­νώς καται­γί­δες τόπους ισχυ­ρές αργά τη νύχτα στο νοτιο­α­να­το­λι­κοί Ιόνιο και την Πελο­πόν­νη­σο. Άνε­μοι: στο Ιόνιο νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία έως το βρα­δύ σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς τοπι­κά έως 8 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, βαθ­μιαία 4 με 6 και στα νότια 7 και τη νύχτα τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία: σε μικρή άνο­δο ως προς τις ελά­χι­στες τιμές.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων