- Διαφήμιση -

Στη Νέα Σμύρνη ‑Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης καλεί, το Σάββατο 13 Απριλίου, στις 20:00, στη συγκλονιστική θεατρική παράσταση Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν

Ο Πολι­τι­στι­κός & Αθλη­τι­κός Οργα­νι­σμός Δήμου Νέας Σμύρ­νης καλεί, το Σάβ­βα­το 13 Απρι­λί­ου, στις 20:00, στη συγκλο­νι­στι­κή θεα­τρι­κή παρά­στα­ση Τα τετρά­δια της Ανζέλ Κουρ­τιάν που δια­σκεύ­α­σε και σκη­νο­θε­τεί η Αρμέ­νια ηθο­ποιός Χρι­στί­να Αλε­ξα­νιάν. Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση ανε­βά­ζε­ται στον Δημο­τι­κό Πολυ­χώ­ρο Πολι­τι­σμού Νέας Σμύρ­νης υπό την αιγί­δα της Πρε­σβεί­ας της Αρμε­νί­ας στην Ελλάδα.

Πρό­κει­ται για αλη­θι­νή ιστο­ρία, τη συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία της Ανζέλ Κουρ­τιάν. Είναι το οδοι­πο­ρι­κό της από την Πρού­σα έως τη Σμύρ­νη και από εκεί στην Κρή­τη και την Κοκκινιά.

 

 

Πηγή http://www.pontos-news.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων