- Διαφήμιση -

Χαλάει ο καιρός από σήμερα – Δείτε που θα βρέξει

Δείτε την πρόγνωση της ΕΜΥ από σήμερα Πέμπτη έως και την 25η Μαρτίου

Αλλά­ζει το σκη­νι­κό του και­ρού στη χώρα από σήμε­ρα Πέμ­πτη. Πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, τοπι­κές νεφώ­σεις και παρο­δι­κές βρο­χές θα είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του..

Την Παρα­σκευή θα βρέ­ξει τοπι­κά στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη με στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση από την Παρα­σκευή το μεση­μέ­ρι. Η θερ­μο­κρα­σία θα πέσει κι άλλο για­τί θα επι­κρα­τή­σουν βορεια­να­το­λι­κοί άνε­μοι 6 με 7 και τοπι­κά 8 μπο­φόρ στο Αιγαίο.

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, ωστό­σο θα σημειω­θεί μικρή άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας και μόνο τοπι­κές νεφώ­σεις με βοριά­δες έως 7 μπο­φόρ στο Αιγαίο.

Ανα­λυ­τι­κή η πρό­γνω­ση από την ΕΜΥ για σήμε­ρα Πέμπτη:

Αττι­κή

Και­ρός: λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα βόρεια και ανατολικά.
Άνε­μοι: βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά 7 και πιθα­νώς τοπι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βροχές.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στην δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και λίγα χιό­νια στα ορεινά.
Άνε­μοι: βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 05 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία κατά τόπους 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: γενι­κά αίθριος. Αραιές νεφώ­σεις στα νότια.
Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 5 με 6 και στο Ιόνιο βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και νότια με ασθε­νείς τοπι­κές βροχές.
Άνε­μοι: βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6, στα ανα­το­λι­κά και νότια 7 και τοπι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη

Και­ρός: λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες στην Κρή­τη όπου θα σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βροχές.
Άνε­μοι: βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 και βαθ­μιαία στα δυτι­κά 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: λίγες νεφώσεις.
Άνε­μοι: από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 και τοπι­κά στα βόρεια έως 7 με 8 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: από 10 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου:

Παρα­σκευή 22 Μαρτίου

Και­ρός: στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νια, τη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στην Κρή­τη και στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση απο τα βόρεια. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος.
Άνε­μοι: βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπι­κά 8 μποφόρ.
θερ­μο­κρα­σία: σε μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση κυρί­ως στα ανατολικά.

Σάβ­βα­το 23 Μαρτίου

Και­ρός: γενι­κά αίθριος και μόνο στην Κρή­τη θα υπάρ­χουν πρό­σκαι­ρες νεφώσεις.
Άνε­μοι: βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: σε μικρή άνο­δο ως προς τις μέγι­στες τιμές.

Κυρια­κή 24 Μαρτίου

Και­ρός: αρχι­κά αίθριος. Βαθ­μιαία απο τα νοτιο­δυ­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα νότια.
Άνε­μοι: βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα μέχρι 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: χωρίς αξιό­λο­γη μεταβολή.

Δευ­τέ­ρα 25 Μαρτίου

Και­ρός: αραιές νεφώ­σεις κατά τόπους πυκνές στα δυτι­κά, κεντρι­κά και νότια με τοπι­κές βρο­χές στα δυτι­κά και τη νότια νησιω­τι­κή χώρα.
Άνε­μοι: από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 εως 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: χωρίς αξιό­λο­γη μεταβολή.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων