- Διαφήμιση -

Εμπορικά κέντρα στην Αθήνα που βγαίνουν στο σφυρί

Η κρίση που πλήττει την οικονομία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει φέρει τα πάνω κάτω στο εμπόριο.

Ο εμπο­ρι­κός χάρ­της της Αθή­νας βρί­σκε­ται σε φάση ανα­διά­τα­ξης καθώς πολ­λές εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις βρέ­θη­καν σε αδιέ­ξο­δο ενώ πολ­λά παρα­δο­σια­κά εμπο­ρι­κά σημεία ερή­μω­σαν με τα ενοί­κια να σημειώ­νουν σημα­ντι­κή πτώ­ση και το λεγό­με­νο «αέρα» στις μισθώ­σεις να απο­τε­λεί παρελθόν.

Στο πλαί­σιο αυτό πολ­λές ήταν οι εται­ρί­ες με μεγά­λη ακί­νη­τη περιου­σία που βρέ­θη­καν στο «κόκ­κι­νο» και τα ακί­νη­τα τους – μετα­ξύ αυτών και μεγά­λα εμπο­ρι­κά κέντρα, να βγαί­νουν στο σφυρί.

Δια­βά­στε στο economistas.gr για δυο μεγά­λα και γνω­στά εμπο­ρι­κά κέντρα που βρί­σκο­νται σε δια­δι­κα­σία πώλησης.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων