- Διαφήμιση -

Υπάλληλοι έζησαν τον απόλυτο τρόμο: Ληστεία με χατζάρα στο Αιγάλεω!

Στην Αττι­κή, οι υπάλ­λη­λοι κατα­στή­μα­τος τυχε­ρών παι­χνι­διών και συγκε­κρι­μέ­να στην περιο­χή του Αιγά­λεω βίω­σαν τον από­λυ­το τρό­μο, στα χέρια δύο ληστών, οι οποί­οι τους απεί­λη­σαν με χαν­τζά­ρα, άρπα­ξαν την είσπρα­ξη από το ταμείο και εξαφανίστηκαν!

Ο ένας εκ των δύο δρα­στών πήγε πίσω από τον πάγκο και σήκω­σε τη χαν­τζά­ρα στο πρό­σω­πο του έντρο­μου υπαλ­λή­λου, ζητώ­ντας του να ανοί­ξει άμε­σα το ταμείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων