- Διαφήμιση -

Βιοτεχνία γέμιζε την αγορά με «μαϊμού» είδη ένδυσης – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Κατα­σχέ­θη­καν περισ­σό­τε­ρα από 200.000 απο­μι­μη­τι­κά προϊόντα

Βιο­τε­χνία που πλημ­μύ­ρι­ζε την αγο­ρά με «μαϊ­μού» προ­ϊ­ό­ντα ένδυ­σης εντό­πι­σε η Αστυ­νο­μία ενώ συνε­λή­φθη και ο ιδιο­κτή­της της επι­χεί­ρη­σης κατη­γο­ρού­με­νος για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων