- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές στην Αττική — Η λεία ξεπερνά τις 230.000 ευρώ

Εξαρ­θρώ­θη­κε­συμ­μο­ρία που διέ­πρατ­τε κλο­πές σε σπί­τια της Αττι­κής, με λεία που ξεπερ­νά τις 230.000 ευρώ. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, σε ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση που προ­χώ­ρη­σε, κατά­φε­ρε να συλ­λά­βει έξι άτο­μα (4 Μαΐ­ου), αλβα­νι­κής κατα­γω­γής που διέ­πρατ­τε κλο­πές σε σπί­τια στην Αττική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων