- Διαφήμιση -

Ρουβίκωνας: Παρέμβαση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο — 13 προσαγωγές

Έξω από το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο στην Ηρώ­δου Αττι­κού βρέ­θη­καν νωρί­τε­ρα, σήμε­ρα, μέλη της αναρ­χι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Ρου­βί­κω­νας» οι οποί­οι και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν παρέμ­βα­ση με αφορ­μή την υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης της 12χρονης στα Σεπό­λια. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τα μέλη του Ρου­βί­κω­να κατά την παρου­σία τους είχαν αναρ­τή­σει πανό που έγρα­φε «κάτω τα χέρια από την 12χρονη»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων