- Διαφήμιση -

Πυροβολισμοί στην Πλατεία Αμερικής

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 30χρονου που πυροβολούσε

Όπλα και ναρ­κω­τι­κά βρέ­θη­καν στο σπί­τι του 30χρονου Αλβα­νού, ο οποί­ος πυρο­βο­λού­σε από το μπαλ­κό­νι το σπι­τιού του στην πλα­τεία Αμε­ρι­κής, και συνε­λή­φθη χθες το μεσημέρι.

0 30χρονος κρα­τεί­ται και ανα­κρί­νε­ται στην Ασφά­λεια Αττικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων