- Διαφήμιση -

Παύεται από τα καθήκοντά του ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά»

Παύ­ε­ται από τα καθή­κο­ντά του ο διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου «Μετα­ξά», μετά τις καταγ­γε­λί­ες των εργα­ζο­μέ­νων σχε­τι­κά με την οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση των κον­δυ­λί­ων, που οδή­γη­σε και σε ακυ­ρώ­σεις χημειοθεραπειών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων