- Διαφήμιση -

«Παίρνει μπροστά» η Γραμμή 4 του Μετρό

Πιο εύκολες οι μετακινήσεις στο μέλλον

15 νέοι σταθ­μοί έχουν σχε­δια­σθεί να λει­τουρ­γή­σουν με τη Γραμ­μή 4 του Μετρό. Το σύνο­λο των επι­βα­τών που θα μετα­κι­νού­νται καθη­με­ρι­νά υπο­λο­γί­ζε­ται στους 340.000 επι­βά­τες, ενώ οι μετα­κι­νή­σεις με ΙΧ ανα­μέ­νε­ται να μειω­θούν κατά 53.000 ημερησίως.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Οι Συγκοι­νω­νί­ες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων