- Διαφήμιση -

Νέα οπαδική επίθεση, αυτή τη φορά στον Κολωνό

Ακό­μη ένα οπα­δι­κό επει­σό­διο έλα­βε χώρα, αυτή την φορά στον Κολω­νό και χωρίς, ευτυ­χώς, να υπάρ­ξουν σοβα­ροί τραυματισμοί.

Το από­γευ­μα της Τετάρ­της, μοτο­πο­ρεία οπα­δών του Ολυ­μπια­κού που διερ­χό­ταν από την συμ­βο­λή των οδών Αγχιά­λου και Δρά­μας με κατεύ­θυν­ση το ΣΕΦ, εντό­πι­σε τρεις πεζούς με δια­κρι­τι­κά της ΑΕΚ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων