- Διαφήμιση -

Πώς δρούσε η συμμορία των Κολομβιανών που άδειασε τις θυρίδες τράπεζας στη Νέα Σμύρνη

Οι τρεις δρά­στες είχαν κατα­γρα­φεί σε βίντεο ντο­κου­μέ­ντο από κάμε­ρα ασφα­λεί­ας να παρα­κο­λου­θούν το υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας πριν την μεγά­λη κλοπή.

Σε τυχαίο αστυ­νο­μι­κό έλεγ­χο στη Σου­η­δία  εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη ο  ένας από τους τρεις δρά­στες που είχαν ταυ­το­ποι­η­θεί για την διάρ­ρη­ξη των 5  θυρί­δων σε υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας στη Νέα Σμύρ­νη τον Ιού­λιο του 2022…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων