- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα

Με λαμπρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποιεί­ται η στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση της 25ης Μαρ­τί­ου στην Αθή­να για την 202η επέ­τειο από την επα­νά­στα­ση του 1821.

Στη στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση θα λάβουν μέρος φάλαγ­γες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των του Στρα­τού Ξηράς, μηχα­νο­κί­νη­τα τμή­μα­τα του Στρα­τού Ξηράς και – μετα­ξύ άλλων – θα παρε­λά­σουν για πρώ­τη φορά στην Αθή­να τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα μάχης Marder 1A3.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων