- Διαφήμιση -

Μενίδι: Έρευνες για τoν απανθρακωμένο άντρα που εντοπίστηκε σε καμμένο αυτοκίνητο

Το ενδε­χό­με­νο της αυτο­κτο­νί­ας εξε­τά­ζουν οι αρχές που ερευ­νούν το θάνα­το του άνδρα που βρέ­θη­κε απαν­θρα­κω­μέ­νος στο αυτο­κί­νη­τό του στο Μενί­δι Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων