- Διαφήμιση -

Marfin: Ξανανοίγει ο φάκελλος

Νέα στοι­χεία προ­σκό­μι­σε η ΕΛΛΑΣ στην Εισαγ­γε­λία Αθη­νών για την υπό­θε­ση της Marfin.
Με ανάρ­τη­σή του στο twitter ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, γρά­φο­ντας: «Ο φάκε­λος της υπό­θε­σης Marfin ανοί­γει πάλι… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Δικαιώ­μα­τα Ελευ­θε­ρί­ες Δικαιο­σύ­νη σήμερα

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων