- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Ημιμαραθωνίου Δρόμου

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, οι ρυθ­μί­σεις αυτές θα είναι οι εξής:

Προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ποδη­λά­των) κατά τις ώρες 05.30΄ έως 13.30΄, στις κατω­τέ­ρω λεω­φό­ρους, οδούς και πλα­τεί­ες περιο­χής Δήμου Αθη­ναί­ων, ως εξής:

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων