- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών η πρώην κολυμβήτρια Κατερίνα Σαραντοπούλου

Η Κατερίνα Σαραντοπούλου που έδωσε μάχη με τον καρκίνο

Υπήρ­ξε αθλή­τρια της κολύμ­βη­σης στο Σύλ­λο­γο του Πανιω­νί­ου από το 1979 έως το 1992 και στη συνέ­χεια στον σύλ­λο­γο της Γλυ­φά­δας με πολ­λές συμ­με­το­χές σε Πανελ­λή­νια-Πανευ­ρω­παϊ­κά και παγκό­σμια πρω­τα­θλή­μα­τα. Αθλή­τρια της Εθνι­κής Ομά­δας από το 1986. Με την συμ­με­το­χή της στους Μεσο­γεια­κούς που έγι­ναν στην Αθή­να το 1996 ξεκί­νη­σε την πορεία της ως εκπρό­σω­πος του ΕΟΤ στην δια­φη­μι­στι­κή καμπά­νια για τις παρα­λί­ες της Ελλάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων