- Διαφήμιση -

Κερατσίνι: Συνελήφθη Σουηδός για παράνομο οπλισμό – Απειλούσε online πολιτικούς της χώρας του

Αστυ­νο­μι­κοί της Κρα­τι­κής Ασφά­λειας εντό­πι­σαν και συνέ­λα­βαν την Παρα­σκευή στο Κερα­τσί­νι ένα 61χρονο υπή­κοο Σου­η­δί­ας, που ανα­ζη­τεί­το από τις από αρχές της χώρας του, ως ύπο­πτος για διά­πρα­ξη αδι­κη­μά­των, λόγω ανάρ­τη­σης σε πλατ­φόρ­μα κοι­νο­ποί­η­σης βίντεο, απει­λη­τι­κού περιε­χο­μέ­νου για πολι­τι­κούς της Σου­η­δί­ας και κατο­χής οπλι­σμού για τον οποίο είχε ανα­κλη­θεί η άδεια κατο­χής του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων