- Διαφήμιση -

70 εκατ. ευρώ για το Βοτανικό ζητάει ο Μπακογιάννης

Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

του Χάρη Στεργίου

Σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην ΕΡΤ στις 29/3 ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης ανα­φέρ­θη­κε στο ζήτη­μα της κατα­σκευ­ής του γηπέ­δου του Πανα­θη­ναϊ­κού στον Βοτα­νι­κό απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι αιτεί­ται χρη­μα­το­δό­τη­σης του Βοτα­νι­κού ύψους 70.000.000 ευρώ για να φται­χτεί το γήπε­δο του Πανα­θη­ναϊ­κού και ότι η ιστο­ρι­κή έδρα της ομά­δας στη Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας θα μετα­τρα­πεί σε χώρο πρασίνου.
Το πρό­τζεκτ της διπλής ανά­πλα­σης είναι η συνέ­χεια της έγκρι­σης από το ECOFIN κον­δυ­λί­ου ύψους 75.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης της Ε.Ε. για τα μεγά­λα υπο­στη­ρι­κτι­κά έργα υπο­δο­μών στην περιο­χή του Βοτα­νι­κού και της λεω­φό­ρου Αλεξάνδρας.

Βρεί­τε μας και στις σελί­δε μας στο Facebook:
Τα Κου­ντου­ριώ­τι­κα σήμερα
Ο Βοτα­νι­κός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων