- Διαφήμιση -

Ελευθέριος Βενιζέλος: 71χρονος πορτοφολάς στα χέρια της αστυνομίας

Στην περιο­χή του Πει­ραιά κατά­φε­ραν τελι­κά τα στε­λέ­χη της Ασφά­λειας του διε­θνούς αερο­λι­μέ­να της Αθή­νας να εντο­πί­σουν τον άντρα, που το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής άρπα­ξε το κινη­τό τηλέ­φω­νο μέσα από την τσά­ντα μίας γυναί­κας στο «Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων