- Διαφήμιση -

Εφυγε από τη ζωή η Μαρίνα Λαμπράκη — Πλάκα

Σε ηλι­κία 83 ετών έφυ­γε τα ξημε­ρώ­μα­τα από τη ζωή η «ψυχή» της Εθνι­κής Πινα­κο­θή­κης, Μαρί­να Λαμπράκη-Πλάκα.

Γεν­νη­μέ­νη στο Αρκα­λο­χώ­ρι του Ηρα­κλεί­ου Κρή­της. απο­φοί­τη­σε από το Τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Αρχαιο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών (1959–1964) και στη συνέ­χεια έκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο ίδιο τμή­μα στην Κλα­σι­κή Αρχαιο­λο­γία με υπο­τρο­φία του Ιδρύ­μα­τος Κρα­τι­κών Υπο­τρο­φιών (Ι.Κ.Υ.) και με θέμα: «Προ­σω­κρα­τι­κή Φιλο­σο­φία και Τέχνη».

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων