- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ρήμαζε σπίτια στη Αθήνα — 72χρονος ο αρχηγός

Οι αστυ­νο­μι­κοί της Ασφά­λειας του πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες στο σπί­τι του στην πλα­τεία Κολιά­τσου στα Πατή­σια. Εκεί βρέ­θη­καν τα τέσ­σε­ρα μπα­στού­νια του. Τα δύο έφε­ραν σύμ­βο­λα του τίτλου του «Vor V Zakone», ενώ ένα από αυτά ξεβι­δω­νό­ταν και έτσι η λαβή του μετα­τρε­πό­ταν σε στι­λέ­το. Στο σπί­τι βρέ­θη­καν, επί­σης, ρολό­για χει­ρός Rolex.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων