- Διαφήμιση -

Δολοφονία Καραϊβάζ: Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις — «Κυκλώνουν» τον ηθικό αυτουργό οι Αρχές

Μετά τις συλ­λή­ψεις των δύο αδερ­φών για την εμπλο­κή τους στην υπό­θε­ση, οι αστυ­νο­μι­κοί εστιά­ζουν στο να βρε­θούν οι υπό­λοι­ποι εμπλε­κό­με­νοι αλλά κυρί­ως να συλ­λη­φθεί ο ηθι­κός αυτουρ­γός, αυτός δηλα­δή που έδω­σε την εντο­λή να σκο­τώ­σουν τον Γιώρ­γο Καραϊβάζ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων