- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων : Επιχείρηση Καθαριότητα

Η δημό­σια υγεία συναρ­τά­ται από­λυ­τα με την καθα­ριό­τη­τα της πόλης. Ο δήμος της Αθή­νας έχει απο­δυ­θεί σε μια εκστρα­τεία καθα­ριό­τη­τας καθα­ρί­ζο­ντας και απο­λυ­μαί­νο­ντας τα πάντα. Πεζο­δρό­μια , παγκά­κια κλπ
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Η Κυψέ­λη σήμερα
Η Νέα Κυψέ­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων