- Διαφήμιση -

Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε από τις γραμμές του ΗΣΑΠ στην Καλλιθέα

Νεκρός είναι ο άνδρας  ο οποί­ος ανα­σύρ­θη­κε χωρίς τις αισθή­σεις του από τις γραμ­μές του ΗΣΑΠ στην Καλ­λι­θέα το μεση­μέ­ρι της Τρί­της. Στον Ευαγ­γε­λι­σμό που δια­με­τα­κο­μί­σθη­κε δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων