- Διαφήμιση -

Απεργία: Γιγαντοπανό σε ΟΣΕ και υπουργείο Ανάπτυξης

Γιγα­ντο­πα­νό στο υπ. Ανά­πτυ­ξης και στο κτί­ριο του ΟΣΕ, ανάρ­τη­σαν Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία που συμ­με­τέ­χουν στη σημε­ρι­νή απερ­γία, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται την ημέ­ρα της συμπλή­ρω­σης ενός χρό­νου από «το έγκλη­μα στα Τέμπη», που κόστι­σε τη ζωή σε 57 ανθρώπους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων