- Διαφήμιση -

Διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη: Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη

Χιλιά­δες κόσμου συμ­με­τεί­χαν σε μεγα­λειώ­δεις συγκε­ντρώ­σεις σε πολ­λές πόλεις της Ελλά­δας, για να τιμή­σουν τη μνή­μη των 57 ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους στο τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα των Τεμπών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων