- Διαφήμιση -

Κίνηση: Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο λεκανοπέδιο

Σοβα­ρά κυκλο­φο­ρια­κά προ­βλή­μα­τα από νωρίς το πρωί της Πέμ­πτης 8/6/23, στους περισ­σό­τε­ρους κεντρι­κούς δρό­μους της πρωτεύουσας.

Ειδι­κό­τε­ρα, συμ­φό­ρη­ση επι­κρα­τεί στην άνο­δο του Κηφι­σού στο ρεύ­μα προς Λαμία, από το ύψος της Αχαρ­νών, αλλά και το ρεύ­μα προς Πει­ραιά από την Αττι­κή Οδό…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων