- Διαφήμιση -

Τέσσερις συλλήψεις στην Αθήνα για εμπορία ανθρώπων – Θύματα ανήλικα κορίτσια

Συνε­λή­φθη­σαν με εντάλ­μα­τα τέσ­σε­ρα άτο­μα για εμπο­ρία ανθρώ­πων με τη μορ­φή της στρα­το­λό­γη­σης, μετα­φο­ράς και παρά­δο­σης ανή­λι­κων κορι­τσιών σε ξενο­δο­χεία στο κέντρο της Αθή­νας με σκο­πό την γενε­τή­σια εκμε­τάλ­λευ­ση τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων