- Διαφήμιση -

Ζαλίζουν τα έσοδα μέσω AirBnb ‑Οι περιοχές χρυσωρυχεία σε Αθήνα και νησιά

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ να έδειξαν μια αύξηση των τιμών των ακινήτων στη ζώνη του +4% με το Airbnb να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.

Τα στοι­χεία από συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κά γρα­φεία απο­κα­λύ­πτουν ότι οι βρα­χυ­χρό­νιες μισθώ­σεις, τύπου Airbnb, και το μετρό έχουν προ­κα­λέ­σει άλμα τιμών των ακι­νή­των σε πολ­λές περιο­χές της Αθήνας.

Ενδει­κτι­κά είναι τα στοι­χεία του AirDNA, που «μετρά» τις απο­δό­σεις από τις μεγά­λες πλατ­φόρ­μες βρα­χυ­χρό­νιων μισθώ­σε­ων και κυρί­ως του Airbnb.

Και οι του­ρι­στι­κοί προ­ο­ρι­σμοί όμως απο­δει­κνύ­ο­νται «θησαυ­ρός» για όσους δια­θέ­τουν τα ακί­νη­τα τους μέσω της πλατ­φόρ­μας του Airbnb.

Δια­βά­στε ανα­λυ­τι­κά στο economistas.gr τις εξε­λί­ξεις στην αγο­ρά ακι­νή­των και τις εκτι­μή­σεις των ειδι­κών για την συνέχεια.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων