- Διαφήμιση -

Στον Υμηττό βρίσκεται το μοναδικό σπήλαιο με σκαλισμένα αγάλματα στο εσωτερικό του

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σπήλαια του ελλαδικού χώρου

Το σπή­λαιο απο­τε­λεί σημα­ντι­κό αρχαιο­λο­γι­κό χώρο καθώς το εσω­τε­ρι­κό του είναι δια­κο­σμη­μέ­νο από τον Θηραίο γλύ­πτη Αρχέ­δη­μο. Τον 5ο π.Χ αιώ­να ο γλύ­πτης από τη Θήρα εγκα­τα­στά­θη­κε στο σπή­λαιο και το μετέ­τρε­ψε σε τόπο λατρεί­ας των Νυμ­φών, του Πάνα και του Απόλλωνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων