- Διαφήμιση -

Τρόλεϊ: Θα κυκλοφορήσουν κανονικά σήμερα

Κανο­νι­κά θα κυκλο­φο­ρή­σουν σήμε­ρα τα τρό­λεϊ, αφού η στά­ση εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων κρί­θη­κε παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή, όπως επι­ση­μαί­νε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της διοί­κη­σης της ΟΣΥ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Ένω­ση Εργα­ζο­μέ­νων ΗΛΠΑΠ είχε εξαγ­γεί­λει για σήμε­ρα Τετάρ­τη 12 Οκτω­βρί­ου στά­ση εργα­σί­ας από τις 10 π.μ έως τις 2μ.μ στα τρόλεϊ…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων