- Διαφήμιση -

Κολωνός: Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων για τον βιασμό της 12χρονης

Συνε­χί­ζο­νται με εντα­τι­κό ρυθ­μό οι έρευ­νες της αστυ­νο­μί­ας για την υπό­θε­ση βια­σμού του 12χρονου κορι­τσιού στον Κολω­νό που έχει συγκλο­νί­σει την ελλη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη και για την οποία έχουν συλ­λη­φθεί δύο άνδρες 53 και 42 ετών.

Ωστό­σο, πέρα από τις δύο συλ­λή­ψεις η ΕΛ.ΑΣ εξε­τά­ζει την εμπλο­κή και άλλων ατό­μων στην υπό­θε­ση, καθώς, όπως έχει γίνει γνω­στό, περισ­σό­τε­ροι από 200 υπο­ψή­φιοι βια­στές φέρε­ται να είχαν ενδια­φερ­θεί για τη 12χρονη που εξέ­δι­δε ο 53χρονος στα Σεπό­λια, ενώ 10 εξ αυτών φαί­νε­ται πως το είχαν κάνει και πράξη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων