- Διαφήμιση -

Η Πριγκίπισσα Κάκο της Ιαπωνίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

Στο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης ξενά­γη­σαν την πρι­γκί­πισ­σα Κάκο της Ιαπω­νί­ας, το πρωί της Δευ­τέ­ρας 27/05, η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη με το τον γενι­κό διευ­θυ­ντή του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης Νίκο Σταμπολίδη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων