- Διαφήμιση -

Το ακριβότερο ακίνητο της Αθήνας — Αχανής πολυτέλεια που πωλείται για αστρονομικό ποσό

Πρό­κει­ται για ένα πολυ­τε­λές κτί­ριο συνο­λι­κής επι­φά­νειας 2.045 τετρα­γω­νι­κών μέτρων, με 20 μπά­νια, 20 δωμά­τια και κοστί­ζει ούτε λίγο ούτε πολύ… 48 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων