- Διαφήμιση -

Χάρης Δούκας: «Στην ποίηση εκφράζεται το ανείπωτο»

Όπως στην ποί­η­ση εκφρά­ζε­ται το ανεί­πω­το, αυτό που δεν μπο­ρεί να εκφρα­στεί παρά με άλλη γλώσ­σα και άλλα νοή­μα­τα, έτσι και στην πολι­τι­κή το ζητού­με­νο είναι ένας άλλος πολι­τι­κός λόγος”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων