- Διαφήμιση -

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Γεννήθηκε σπάνιος πυγμαίος ιπποπόταμος

Ένας σπά­νιος και απει­λού­με­νος με εξα­φά­νι­ση πυγ­μαί­ος ιππο­πό­τα­μος γεν­νή­θη­κε στο Αττι­κό Ζωο­λο­γι­κό Πάρ­κο της Αθή­νας για πρώ­τη φορά μετά από 10 χρόνια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων