- Διαφήμιση -

Ταξί: Τραβούν χειρόφρενο στην Αθήνα για δύο ημέρες – Τα αιτήματα των οδηγών

Σε 48ωρη απερ­γία, στις 27 και 28 Φεβρουα­ρί­ου, προ­χω­ρούν οι οδη­γοί των ταξί στην Αθή­να, όπως ανα­κοί­νω­σε το ΣΑΤΑ. Μετα­ξύ των αιτη­μά­των του Συν­δι­κά­του είναι η μόνι­μη παρα­μο­νή του συντε­λε­στή  Φ.Π.Α στις υπη­ρε­σί­ες ταξί στο 13%…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων