- Διαφήμιση -

Αγρότες: Τα “εύσημα” από την ΕΛΑΣ για το συλλαλητήριο – “Ψύχραιμη στάση και απόλυτη συνεργασία”

Το αρχη­γείο της ΕΛΑΣ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τις αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο κέντρο της Αθή­νας, οι οποί­ες ολο­κλη­ρώ­θη­καν σήμε­ρα το πρωί, με την κίνη­ση των οχη­μά­των να έχει απο­κα­τα­στα­θεί στους κεντρι­κούς οδι­κούς άξονες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων