- Διαφήμιση -

Τα σημεία υποδοχής των αγροτών στην Αθήνα – Προσυγκεντρώσεις από εργατικά συνδικάτα και μαζικούς φορείς

Την είσο­δό τους στην Αθή­να με τρα­κτέρ για το συλ­λα­λη­τή­ριο της προ­σε­χούς Τρί­της οργα­νώ­νουν αγρό­τες, κτη­νο­τρό­φοι και μελισ­σο­κό­μοι που θα έχουν στο πλευ­ρό τους εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, φοι­τη­τές και μαζι­κούς φορείς της Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων