- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Επεισόδια με χημικά, φωτιές και αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής (3/3) σημειώ­θη­καν επει­σό­δια στο Σύνταγ­μα στο περι­θώ­ριο της συγκέ­ντρω­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας των φοι­τη­τών για την τρα­γω­δία των Τεμπών.

Μικρή ομά­δα ατό­μων άρχι­σε ξαφ­νι­κά να πετά­ει φωτο­βο­λί­δες προς την πλευ­ρά των ΜΑΤ, οι οποί­οι απά­ντη­σαν με χημι­κά και κρό­του λάμ­ψης κάνο­ντας απο­πνι­κτι­κή την ατμό­σφαι­ρα, με τον κόσμο να τρέ­χει για να φύγει από το σημείο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων