- Διαφήμιση -

Χωρίς Μετρό σήμερα 2/3 η Αθήνα λόγω απεργίας του Σωματείου Εργαζομένων Μετρό Αθηνών

Από τις 6 το πρωί ως τις 12 το βράδυ

Η ανα­κοί­νω­ση των εργαζομένων:

«Το Σωμα­τείο μας θρη­νεί μαζί με όλη την κοι­νω­νία για το τρα­γι­κό θανα­τη­φό­ρο δυστύ­χη­μα στους ελλη­νι­κούς σιδηροδρόμους

Δεκά­δες συνάν­θρω­ποι μας χάθη­καν και άλλοι τόσοι τραυ­μα­τί­στη­καν στον βωμό του ιδιω­τι­κού κέρ­δους και της αδια­φο­ρί­ας των υπευθύνων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων